Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete

Alla företag måste sälja något, tjänster eller varor. Vi säljer både och. Dessutom är varorna vi säljer lite klimatsviniga. Tyvärr sant. Elektronikprodukter har också en historia om att inte tillverkas under de bästa arbetsförhållandena.

Men vi älskar ju faktiskt vår planet och klimatkrisen hotar nu vår existens på denna. Vi bryr oss också om all våra medmänniskor. Vi vill inte vara svinaktiga för evigt. Så ja, vi bara bestämde oss för att börja vårt hållbarhetsarbete.

Vill ni också komma igång med ett klimatarbete? Kolla in vår guide till Klimataktion nu.

Johan Kristins

Johan Kristins

VD & System­utvecklare

Social hållbarhet :orange_heart::orange_heart::orange_heart:Pippi Långstrump sa en gång något i stil med:
- Om man är stor måste man vara snäll!

Detta är något som vi har tagit till våra hjärtan. Social hållbarhet sätter människan i fokus och vi värnar om våra mänskliga rättigheter. Har man möjlighet tycker vi att det är en självklarhet att stötta organisationer och föreningar som har i syfte att hjälpa medmänniskor. Vi vill värna om vuxnas och barns hälsa och trygghet i samhället.

Ekonomisk hållbarhet :shamrock::shamrock::shamrock:
Som företag jobbar vi för hållbar ekonomisk tillväxt men också med våra kunders möjlighet till tillväxt i åtanke. Överskott av kapital investeras i lösningar för som kan minska vårt ekologiska fotavtryck och i projekt som hjälper till att öka integrationen i samhället samt minska glappen mellan sociala grupper i samhället.

Ekologisk hållbarhet :seedling::seedling::seedling:
Källsortering, ekologiskt kaffe och e-fakturor i all ära men vi kände att vi ville jobba mer strukturerat. Detta ger oss en förståelse för vad som driver vår verksamhets klimatpåverkan. Detta är vår Klimatrapport för 2021/2022 i sin helhet, här kan du även läsa hur det har gått sedan föregående år.

Vårt totala klimatavtryck för perioden juli 2021 - juni 2022 har beräknats till 75 ton CO2e, vilket motsvarar 2,3 ton/medarbetare. Den riktiga kampen började 2020 och då bestämde vi oss för att vi ska minska vår klimatpåverkan med 60% till 2023, ett ambitiöst mål men det finns inte utrymme att misslyckas.

Våra nyheter

Kanske är du sugen på att skriva något om oss? Här nedan finner du det som hänt oss på sistone. Prata gärna med vår marknadsanskoordinator om du vill få en kommentar.