PERSONLIG IT

IT-infrastruktur och digital utveckling

Vi är ett traditionellt IT-konsultbolag och en modern digitalbyrå under samma tak. Att göra tekniken enkel och lösa era utmaningar står högst på vår priolista. Teknik handlar ytterst lite om kod och kablar, den handlar om förstå behov och förverkliga visioner. I Netminehuset skapar vi techmagi med vår breda kompetens inom IT och tech.

Det bästa? Att vi bara finns ett kort samtal bort.