Spendera 0kr på reklamationskostnader!

Spendera 0kr på reklamationskostnader!

Med Blipclick kan du säkerställa att du skickar fullständiga ordrar samtidigt som du bevisar att lasten packades korrekt.

Plocklistor
Allt görs enkelt och smidigt i en användarvänlig app som leder dina medarbetare genom hela packprocessen. Blipclick tar plocklistor från ditt affärssystem och visar listan för dina medarbetare på ett tydligt och touch-vänligt sätt.

Blipp!
Scanna ditt gods - När allt är plockat verifieras lasten genom att scanna av paketen och automatiskt jämföra dem mot plocklistan.

Klick!
Dokumentera din packning och plombering - Medan ordern lastas ombord fotodokumenteras packning och plombering.

Skicka packningsprotokoll
Om dina kunder skulle drabbas av skadat eller saknat gods vid ankomst kan du skicka packningsprotokollet och bevisa att du skickat en fullständig order och att din packning var tillförlitlig.

Hur funkar det?

  • Vi integrerar Blipcklick mot ditt affärssystem.
  • Vi utrustar dina truckar med en surfplatta med Blipclick samt en kamera och scanner.
  • Din aktuella orderhistorik sparas och du kan enkelt skicka packningsprotokoll från Blipclicks webbgränssnitt.
Magdalena Hellman

Magdalena Hellman

Marknads­ansvarig & Marknads­strateg

Blipclick har lyft oss till nästa nivå. Tidigare hade vi ständiga störningar gällande felplock och diskussioner om vem som skadat godset. Nu har vi i princip noll fel och inga reklamationskostnader.

Johan Engström, Inköpschef på Spaljisten

 

Ett rekommenderat företag

Vi blev ett rekommenderat företag år 2012! Japp, för så är det. Man ansöker inte om att få R-licens. Det är något som man måste förtjäna och det hela börjar med att man blir rekommenderad.

Med rekommenderat företag menas att företagets förhållningssätt till etik är värt att rekommendera. Förhållningssättet är att företaget valt att lyfta etikens betydelse och skapa en etisk medvetenhet som långsiktigt bidrar till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat.

 

R-licensen

Licensmärkets R står för rekommenderat företag och R-licensen utfärdas av R-Företagen som arbetar för att utveckla god företagskultur.

Utifrån deras unika historia föddes en vision om att medverka till en etisk medvetenhet som långsiktigt bidrar till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat.

Vår R-licens

 

Periodiska mätningar

För att säkerställa att min inte gått och blivit oetiska så genomförs periodiska mätningar ungefär vartannat år där alla medarbetare svarar på en enkät med påståenden som dessa: 

Jag upplever att omtanke och ärlighet präglar kulturen på Netmine ABJag upplever att Netmine AB gör kunder och uppdragsgivare nöjdaJag upplever att Netmine AB strävar efter ett sanningsenligt uppträdande

2021 - fick vi högsta betyg: A+

Våra nyheter

Kanske är du sugen på att skriva något om oss? Här nedan finner du det som hänt oss på sistone. Prata gärna med vår marknadsanskoordinator om du vill få en kommentar.