Netmine

Vi bryr oss - om varann och om andra.

Med framgång kommer även ansvar, ju mer vi växer desto mer försöker vi ge tillbaka till samhället. Vi sponsrar med hjärtat.

Vi på Netmine bryr oss - om varann och om andra. Ronald Reagan sa en gång något i stil med att "ingen kan göra allt men alla kan göra något". Det är något vi försöker ta fasta på och i den mån vi kan, också efterleva. Med framgång kommer större möjligheter att hjälpa de i samhället som har det sämre. 

Idag är vi bland annat med och stöttar Hela Människan-Lp Finnveden och har ett extra gott öga för deras verksamhet Hjärta för barn. Idag är det så många som vart femte barn som lever i familjer med missbruk eller riskbruk.

Magdalena Hellman

Magdalena Hellman

Marknads­ansvarig & Marknads­strateg

Hjärta för Barn

Så här beskriver man verksamheten:
"Hjärta för barn erbjuder olika aktiviteter, enskilda samtal, läger och stödgrupper och vänder sig till barn och tonåringar som har krångel i familjen. Man kan också ha krångligt med sig själv. Krångel kan vara att någon i familjen dricker för mycket alkohol, använder droger, lider av psykisk ohälsa, att man som barn kommer i kläm vid svåra vårdnadstvister, är mobbad, har en förälder i fängelse, är drabbad av sorg eller att pengarna inte räcker till".

Så ofta vi kan, försöker vi hjälpa till

Vi har under de senaste åren bland annat skänkt begagnade mobiltelefoner och sett till att verksamheten har fungerande datorer och skrivare. Men det roligaste är ändå att ta fram trycksaker till olika arrangemang och träffar. Bilden ovan kommer från en insamlingskampanj vi gjorde och spred under Värnamodagarna 2015 till förmån för Hjärta för barn.

Sponsring

Om du vill veta mer om hur vi ser på sponsring eller läsa vår sponsringspolicy är du varmt välkommen att höra av dig till oss!

Våra nyheter

Kanske är du sugen på att skriva något om oss? Här nedan finner du det som hänt oss på sistone. Prata gärna med vår marknadsanskoordinator om du vill få en kommentar.