Support

Referenser

Att ni gillar oss är prioritet ett

Att göra er, våra kunder, nöjda är såklart det bästa vi vet. Att ni känner er trygga med att vi finns där. Att vi finns alltid ett kort samtal bort. Här har vi samlat lite referenser från några av våra fina kunder.

Referenser

Plastinject AB

Det var under våren 2015 som vi tog över IT-supporten hos Plastinject i Anderstorp. Det är ett företag som har oerhört mycket att göra och med ett ständigt nytänkande gäller det att hänga med i deras utveckling. Med vår unika sammankoppling mellan IT-teknik och systemutveckling finns det många saker vi kan var med och hjälpa till med i deras framtida satsningar.

"Kontakten togs genom en gammal bekantskap med Markus, som vi har högt förtroende för. Det är alltid roligt att jobba med lite mindre leverantörer, det ger en lite högre ”attention” och man riskerar inte att bli en i mängden. Vi kom från en aktör som blivit väldigt stor och vi kände att vi behövde en leverantör som ser oss som en värdefull kund och Netmine har inte gjort oss besvikna. Tillgängligheten är mycket god, och man känner aldrig att ens ärende är mindre viktigt eller att det inte skulle hinnas med."

Viktor Anderson, IT-ansvarig


BSV arkitekter & ingenjörer AB

Vi har haft äran att samarbeta med BSV arkitekter & ingenjörer AB sedan 2007. Vår relation har växt, likaså våra åtaganden. Vi tar hand om BSV's IT-miljö så att dom även fortsättningsvis ska kunna växa i samma takt och tryggt ägna sig åt det dom är bäst på.

"Den initiala anledningen till att vi valde Netmine som vår IT-leverantör berodde till en viss del att de är ett lokalt IT-företag som vi har nära till hands. Skälet till att vi än idag, efter många år, fortsatt välja Netmine som vår IT-leverantör är enkelt - vi får alltid den support och hjälp vi efterfrågar och önskar. Givetvis är det en fördel att ha någon som är nära till hands men för oss är det kanske ännu viktigare att känna en tillit för företagets som har hand om vår IT. Detta eftersom vårt arbete och våra arbetsverktyg är helt beroende av att IT'n fungerar som den ska. Något vi verkligen uppskattar är att ha en kontaktperson som ständigt frågar och ser till att vi är nöjda med tjänsterna vi köper. Kompetens och trevlig personal är två väldigt viktiga styrkor som jag anser att Netmine besitter."

Gabriel Dursun, Civ.ingenjör Arkitekt & IT-ansvarig


Kundcases