Support

Student

Vill du göra din praktik eller ett exjobb hos oss?

Vi älskar att ha studenter hos oss! Varje praktikant innebär en ny möjlig kollega och för oss är det viktigt att kunna leverera en meningsfull praktik, med riktiga uppgifter.

Våra huvudsakliga konsultområden är IT-teknik och systemutveckling och där är vi alltid intresserade av drivna studenter som vill lära sig mer om dessa yrken. Självklart kan vi även ta emot studenter på fler delar i företaget, så som försäljning, HR, ekonomi, marknadsföring och grafisk design. Hör gärna av dig till oss en, eller ett par månader i förväg så att vi kan göra en bedömning internt om vi hinner ta hand om dig på ett bra sätt. Vi kan tyvärr inte alltid erbjuda en plats. Det beror på hur arbetsbelastningen ser ut och vad vi har för pågående projekt. Vi kan oftast ge dig ett svar inom ett par dagar.

 

Looking for the English version, here it is!

Do you want to do your internship or a thesis with us?

We love having students with us! Each intern means a new possible colleague and for us it is important to be able to deliver a meaningful internship, with real cases.

Our main consulting areas are IT technology and software development and we are always interested in driven students who want to learn more about these professions. Of course, we can also receive students in more parts of the company, such as sales, HR, finance, marketing and graphic design. Feel free to contact us one, or a few months in advance so that we can make a decision if we are able to take good care of you. Unfortunately, we can't always offer a place. It depends on what the workload looks like and what we have for ongoing projects. We can usually give you a response within a week.

 

Apply

Send your resume, personal letter and contact information to jobb@netmine.se. Enter "Student" in the subject line.

By submitting your interest you agree that Netmine AB will register the information you enter in order to match it with services that are suitable for you, we will save the data for two years at the most. Netmine's register complies with GDPR legislation.


Want to talk a little unconditionally about joining the Netmine hangout, or maybe bounce some ideas? Then you do best to talk to any of them below. Talk to Emelie och Magdalena if you interested in IT-infrastructure, Emma will help all software developer and graphic designers.

Sista ansökningsdag:

Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsomfattning: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Praktik och/eller timanställning

Arbetsort: Värnamo

Tipsa om den här tjänsten!

Vad får jag när jag jobbar på Netmine?

En arbetsplats med öppna dörrar och högt i tak

Modern arbetsmiljö med både kontor och kontorslandskap

Alla är en viktig del i vår framgång

Vi bryr oss – om varann och om andra

Berömfika varannan fredag

Hos oss gör vi vad vi kan för att du ska må bra från insidan och ut

Möjlighet till förmånsbil

Dressed up Friday sista fredagen varje månad

Flexibel arbetstid - när du behöver det

Att jobba på Netmine

Vill du veta mer om hur det är på Netmine? Vad har vi för roller, lokaler, förmåner, värderingar och varför Värnamo? Gå till Jobba här och läs mer.

Jobba här

Ansök till tjänsten

Skicka ditt CV, personligt brev och kontaktuppgifter till jobb@netmine.se. Skriv ”Student” i ämnesraden.

I och med att du anmäler ditt intresse godkänner du att Netmine AB registrerar de uppgifter du anger i syfte att matcha dem med för dig passande tjänster, vi sparar uppgifterna i två år som längst. Netmine:s register följer GDPR-lagstiftningen.

Vill du prata lite först?

Vill du prata lite förutsättningslöst kring att joina Netminegänget, eller kanske bolla lite idéer? Då gör du bäst i att prata med någon av dem nedan.